Неділя, 05.07.2020, 20:06 | Вхiд | Реєстрацiя
Вітаю Вас Гость | RSS
Наше опитування
Який Ваш улюблений предмет?
Всього відповідей: 827
Міліція дітям
Міліція на допомогу дітям
Міліція на допомогу дітям
Скринька довіри

Лист психологу

Міні-чат
Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Шкільний музей

Методичні рекомендації (ч. 1)
Навчальні екскурсії та навчальна практика є обов'язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту навчальних предметів до реального життя, спостереження та дослідження учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства, розширення 
світогляду школярів, формування в них життєво необхідних компетенцій, посилення практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості навчально-виховного процесу.
Статтею 16 Закону України «Про загальну середню освіту» урегульовано тривалість навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах: І ступеня — не менше 175 робочих днів, II—III ступенів — 190 робочих днів.
Структура навчального року включає орієнтовно 35 тижнів академічних занять та час на проведення навчальних екскурсій і навчальної практики, державної підсумкової атестації. Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4 класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах — по 3 академічні години на день, у 7—8 класах по 4 академічні години, у 10-х класах — по 5 академічних годин на день. Необхідною умовою організації навчальних екскурсій і навчальної практики є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.
Зміст та форми організації навчальних екскурсій і навчальної практики, а також час їх проведення, визначаються адміністрацією навчального закладу. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів дозволяється вносити корективи до термінів організації навчальних екскурсій і практики з урахуванням місцевих умов, специфіки навчального процесу та профілю навчальних закладів, потреб виробництва та інших чинників (зокрема, надолуження виконання навчальних програм у зв'язку з вимушеним призупинення навчальних занять тощо). При цьому залишається незмінною загальна тривалість навчального року.

НАВЧАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ
Начальні екскурсії організовуються з метою формування учнів уміння спостерігати за навколишнім світом, сприяння розвитку наукового мислення, інтересу до вивченого матеріалу, ознайомлення з культурно-суспільним надбанням нашого народу п людства, національними традиціями. При виборі об'єктів ш проведення екскурсій слід враховувати Перелік комплексних навчально-тематичних екскурсій з учнівською та студентською молоддю «Моя країна — Україна», визначених краєзнавчих, географічних, етнографічних та історичних об'єктів і туристсько-краєзнавчих екскурсійних маршрутів, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 06.04.2006 № 286.
Екскурсії з учнями загальноосвітніх навчальних закладів можуть  мати різну дидактичну мету та об'єкти. Екскурсії можуть бути випереджувальними і проводитися напередодні вивчення нової теми тематичними — для поліпшення розуміння учнями певної теми або розділу; комплексними, що охоплюють широке коло інших основ наук і проводяться наприкінці вивчення розділу або навчального року з метою узагальнення знань та вмінь.
До початку проведення кожної екскурсії вчителю слід добре об'єкт, ознайомитися зі спеціальною літературою за темпом: екскурсії, правильно спланувати її проведення. У плані проведення екскурсії слід передбачити мету та дидактичні завдання, послідовність огляду екскурсійного об'єкта, завдання для учнів і (спільні, групові або індивідуальні), використання екскурсійного матеріалу для подальшої роботи тощо. Проведення екскурсій може здійснюватися як професійним екскурсоводом, так і безпосередньо вчителем.
Напередодні екскурсії вчитель має ознайомити школярів із планом  проведення, поставити ряд запитань, відповіді на які учні повинні дізнатися під час огляду. З метою підвищення зацікавленості школярів екскурсією, сприяння розвитку в них ініціативи та самостійності можна запропонувати індивідуальні та групові завдання щодо вивчення окремих об'єктів, складання задач, збирання колекційного матеріалу, підготовки звітних матеріалів. Обов'язковою умовою проведення екскурсії є цільовий інструктаж учнів з техніки та школа безпеки, правил поведінки під час переходу чи проїзду до місця екскурсії та її проведення відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 01.08.2001 № 563 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 р. за № 969/6160.
Під час огляду екскурсійних об'єктів учні повинні спостерігати, робити замальовки, записувати необхідні відомості тощо.
Підбиття підсумків екскурсій може здійснюватися залежно від віку школярів у різних формах:
  • бесіди, під час якої вчитель з'ясовує враження учнів від об'єкта, обговорює найважливіші етапи екскурсії,
  • конференції, під час якої учні звітують щодо виконання запропонованих раніше завдань (проектів),
  • диспуту, під час якого учні висловлюють власну позицію щодо побаченого та почутого;
  • виставки колекцій, стіннівок, малюнків, альбомів тощо.
Якщо екскурсію передбачено змістом навчальної програми,
то вона обліковується на відповідних сторінках навчальних предметів класного журналу та може оцінюватися вчителем.
Усі інші навчальні екскурсії, їх зміст і дата проведення обліковуються в класних журналах на спеціально відведених сторінках. Якщо тривалість навчальної екскурсії визначено більше однієї академічної години, то під час обліку в журналі поруч з тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин. Оцінювання навчальних досягнень учнів за результатами таких екскурсій здійснюється на розсуд учителя.
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА
Проведення навчальної практики в основній та старшій школі спрямоване на розвиток пізнавальної діяльності учнів, залучення їх до пошукової роботи, поглиблення та систематизацію знань, умінь і навичок школярів, усвідомлення практичної складової навчальних курсів, формування міжпредметних зв’язків тощо.
Методика проведення навчальної практики включає такі етапи:
  1. Підготовчий, під час якого учні знайомляться з метою та формами проведення навчальної практики, отримують завдання та вимоги щодо представлення результатів проведеної роботи, інструктуються з правил техніки безпеки;
  2. Змістово-організаційний, під час якого відбувається навчальна діяльність, що передбачена планом проходження практики;
  3. Підсумковий, під час якого проводиться звітування учнів щодо проведеної роботи, перевірка набутих знань і вмінь, підбиття підсумків навчальної практики. 
Залежно від місцевих умов та специфіки навчального процесу практика частково або повністю може проводитися під час навчальних занять.
У загальноосвітніх навчальних закладах сільської місцевості, що мають навчально-дослідні ділянки та підсобні господарства, за виробничої потреби дозволяється за погодженням з відповідним органом управління освітою перенесення навчальної практики.
Робота на навчально-дослідних ділянках учнів загальноосвітніх навчальних закладів організовується відповідно до Положення про навчально-дослідну земельну ділянку загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів і Положення про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.11.1995 № 307 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 29.05.1996 за № 256/1281.
Наказом директора загальноосвітнього навчального закладу затверджуються графік проведення навчальної практики, особливості її оцінювання та відповідальні особи. З урахуванням змісту навчальних програм, профільності навчального закладу та характеру практики для здійснення навчальної діяльності залучаються педагогічні працівники в межах їхньої річної тарифікації.
У загальноосвітніх навчальних закладах із професійним навчанням та міжшкільних навчально-виробничих комбінатах навчально-виробнича практика проводиться згідно з програмами профільних дисциплін. У вечірніх (змінних) школах навчальна практика запроваджується лише для учнівської молоді, яка не працює.
Особливого значення навчальна практика набуває в умовах профільного навчання. Організація діяльності школярів під час проведення навчальної практики повинна бути орієнтована на до-профільну підготовку, реалізацію індивідуального підходу до учнів, поглиблення теоретичної та практичної складових профільних навчальних дисциплін.
Форми організації навчальної практики можуть бути різними залежно від її змісту, постійного чи тимчасового характеру роботи, матеріально-технічного оснащення, віку, підготовки учнів, кліматичних та інших особливостей. До них можна віднести такі види занять: курси за вибором, практикуми, комплексні заняття міжпредметного характеру, конкурси та змагання, заняття за інтерактивними методиками, презентації науково-дослідних проектів, наукові конференції, екскурсії, експедиції, військово-польові збори юнаків тощо.
Години, відведені на навчальну практику, можна використовувати для реалізації практичної частини навчальних програм предметів навчального плану, зокрема проведення комплексних практикумів з біології, фізики, хімії, інформатики, практичних занять на місцевості з геометрії та географії, конструювання прилад та обладнання навчальних кабінетів, спортивних майданчиків, занять у виробничих майстернях, на навчально-дослідних ділянок тощо. На заняттях учні залучаються до роботи з різноманітний об’єктами: лабораторним та демонстраційним обладнанням, природними об’єктами, різноманітною навчальною та довідковою літературою, наочністю (таблиці, карти, атласи, колекції тощо комп’ютерами, пошуковими системами (каталоги, мережа Інтернет) тощо. Це дає можливість школярам використовувати набуті знання й уміння для пошуку вирішення проблем у змінній ситуації бачити нові можливості застосування об’єктів, підвищити вмотивованість навчання, розвинути навички самостійної роботи. Та види навчальної діяльності оцінюються обов’язково. Можливо є окреме оцінювання навчальної практики з різних предметів.
Залежно від видів навчальної діяльності під час проведення навчальної практики форми звітних матеріалів можуть подаватися у вигляді: звітів про проведену роботу, результатів практичних робіт, презентацій наукових проектів, щоденників спостережень, виготовлених виробів або обладнання, наочностей (гербаріїв, колекцій, добірки матеріалів, рефератів, стіннівок тощо), розроблені схем та макетів, комп’ютерних програм тощо.
Зміст і дата проведення занять навчальної практики обліковується в класних журналах на окремих, спеціально відведених сторінках Оцінка за навчальну практику виставляється в класному журналі та окремим рядком у табелі успішності.
Нижче наводиться орієнтовний перелік тематики навчальних екскурсій, практичних занять та можливих видів навчальної практики учнів, який може бути змінений або доповнений загальноосвітніми навчальними закладами.
Категорія: Шкільний музей | Додав: admin (30.08.2012)
Переглядів: 843 | Теги: проведення, практики, екскурсій, організації, навчальних, навчально-виховного процесу, методичні рекомендації | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Посилання
BB-Code
HTML-код
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]


Пошук
Форма входу
2016 - Рік англійської мови в Україні
2016 - Рік англійської мови в Україні
Календар
Новини освіти
контакти
Колінковецький ЗНЗ
Головна, 52
с. Колінківці
Хотинський район
Чернівецька область
60023 Україна
+38 (03731)47295 kolinkivtsy-nvk@ukr.net
Карта проїзду
Маршрут автомобілем до Колінковецького ЗНЗ на карті більшого розміру
Переглянути Маршрут автомобілем до Колінковецького ЗНЗ на карті більшого розміру

Ми в соцмережах, приєднуйся!

При використанні матеріалів сайту посилання на http://kolinkivtsy-school.org/ обов'язкове! Колінковецький ЗНЗ © 2011-2020Украина онлайн InterNetri.Net